prepare_to_fly.gif

Who's Online

The Truth
Afdrukken

Wie is Jezus?

Jezus is de boeiendste en fascinerendste persoonlijkheid allertijden! 

Jezus heeft hier op aarde een zeer indrukwekkend leven geleden, maar Zij n dood is nog vééél indrukwekkender. Hij stierf niet voor Zichzelf, maar voor de gehele mensheid in de hele wereld! Door Zijn dood kunnen wij het eeuwige leven ontvangen.
En of dit nog niet bijzonder genoeg is, heeft Hij laten zien de echte Zoon van God te zijn, door op te staan uit de dood. Jezus heeft de dood overwonnen.

Jezus: Zoon van God
Uit het bovenstaande is wel duidelijk dat Hij een bijzonder mens is geweest, maar Hij is niet alleen mens. Hij is dus ook de Zoon van God! God heeft Zijn zoon Jezus naar onze wereld gestuurd om voor onze zonden te sterven.

In de Bijbel lezen we: "Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe" (Johannes 3:16).

We weten op grond van bewijsmateriaal van zowel buiten als binnen het Nieuwe Testament dat Jezus echt heeft bestaan en hieraan zullen weinig mensen nog twijfelen, maar Jezus is meer dan een historisch figuur, die wonderen deed en een fantastische religieuze leraar was.

De basis van het christelijk geloof is dat Jezus de unieke eniggeboren Zoon van God is. In feite is Hij God de Zoon, de tweede persoon in de drie-eenheid.


In de Bijbel constateren we inderdaad dat Hij dit feit niet van de daken schreeuwt, maar als we goed lezen dan is duidelijk dat Hij zich zeker bewust is van Zijn Goddelijke identiteit. Hij zegt bijvoorbeeld: "Als u Mij kent, moet u ook mijn Vader (God) kennen. Van nu af aan kent u Hem; want door Mij hebt u Hem gezien" (Johannes 14:7).

Alles draait om Jezus, kijk maar naar de jaartelling! Jezus is het middelpunt van onze beschaving. Hij staat centraal op deze aarde en alles is voor Christus of na Christus. Hij hoort ook het referentiepunt te zijn in jouw persoonlijke leven!

Jouw levensdoel hier op aarde
Als je wilt weten waarom je hier op aarde bent, dan moet je beginnen bij God, je Schepper. Je bent geboren, omdat dit Gods bedoeling is. Hij heeft jou op de wereld geplaatst, omdat Hij een doel heeft met je. Hij heeft een plan voor jouw leven!

Misleiding
Er zijn vele boeken verkrijgbaar met (goedbedoelde??) adviezen, waarin wordt beschreven hoe we het doel van ons leven kunnen ontdekken. Dit zijn boeken met veelal misleidende teksten als "Hoe haal ik meer uit mijzelf" of "Hoe word ik succesvol" en "Hoe krijg ik wijsheid". Tja.. deze boeken hebben wel een doel: het "rijk" maken van de schrijver, maar daar ben jij niets mee geholpen!

Bij deze zelfhulp Tsjakka boeken staat de mens "ik" centraal, maar dit is helemaal het verkeerde uitgangspunt. Wanneer we alleen op onszelf gericht zijn, dan zullen we nooit het uiteindelijke doel ontdekken.

God heeft jou geschapen
Hij is je designer en alleen Hij weet waarom je bent geboren en wat het plan is met je leven. Andere mensen kunnen dit onmogelijk weten! Je bent door God en voor God gecreëerd; je komt uit Hem voort!

"Want ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de Here. Met deze plannen heb ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Als u tot Mij bidt, zal ik luisteren. U zult Mij vinden als u Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht " (Jeremia 29:11-13).

Eeuwig zonde
Het is zo dat je inderdaad succesvol kunt zijn door het opvolgen van de adviezen in deze boeken, maar de kans is dan ook meteen erg groot dat je het uiteindelijke levensdoel in je leven hebt gemist! En dat is letterlijk "eeuwig zonde" (dat leg ik je verderop uit!)

Om het doel te kunnen ontdekken moet je je richten tot God en Zijn Woord de Bijbel. Je ontdekt je identiteit en doel door middel van een relatie met je Verlosser Jezus Christus.

Jezus is er voor jou!
In het Oude Testament is al veel gesproken over de komst van Jezus, de Messias.
Jezus vervulde meer dan 300 profetiëen uitgesproken door verschillende mensen over een periode van 500 j aar, waarvan 29 op één dag: de dag dat Hij stierf.

Mensen zeggen vaak wanneer ik ze vertel dat ik christen ben : "Leuk voor je, maar dat is niets voor mij. Maar hoe kan Jezus nu niets voor jou zijn? Jezus is gestorven voor iedereen! Dus ook voor jou!" 

Jezus zegt in Johannes 10:9 : "Ik ben de Deur. Als iemand door mij binnenkomt, dan zal hij behouden worden".

Dit betekent dus, dat als je niet bij hem binnenkomt, verloren gaat!

Ook zegt Jezus "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; Niemand komt tot de Vader dan door mij". (Johannes 14:6). 

Zonder Jezus in je leven, zul je nooit de waarheid en het uiteindelijke doel in je leven vinden. Er is maar één weg naar verlossing en dat is het pad dat verlicht is door Jezus.
 
Waarom is Jezus gestorven aan het kruis?
Jezus is voor ons gestorven aan het kruis, zodat wij eeuwig leven kunnen hebben. Je zou kunnen zeggen dat Hij is gestorven in plaats van ons.
Geen mens (met uitzondering van Jezus) is goed van nature. We hebben allemaal de neiging om het slechte te doen. In de Bijbel worden duidelijk aangegeven, wat die zonden zijn, maar diep in je hart weet je ook wel wat goed en slecht is. Denk bij zonden aan bijvoorbeeld stelen, liegen, moorden, maar ook aan roddelen, jaloezie, oneerlijk zijn en ga zo maar door.

Jezus zegt: "Je wordt slecht door wat je denkt. Uit je innerlijk, je hart, komen slechte dingen voort. Hoererij, diefstal en moord; overspel, hebzucht en gemenigheid; bedrog, losbandigheid en jaloezie; gevloek, hoogmoed, onverschilligheid en zo meer, komen van binnen uit de mens. Die maken hem slecht". (Markus 7:20-23)

Iedereen zondigt
Iedereen zondigt, zonder uitzonderingen. Als je denkt dat je geen zonden hebt, dan ben je hoogmoedig en dit is dus ook weer een zonde...
In de Bijbel lezen we dat er een vrouw was betrapt op het plegen van overspel. De wet destijds eiste dat zij gestenigd zou worden (dit is een gruwelijke dood; het komt erop neer dat je net zolang met stenen bekogeld wordt dat je sterft).
De Joodse leiders gebruiken deze vrouw als een val waar ze Jezus in wilden lokken.

Als Jezus zei dat de vrouw niet gestenigd moest worden, dan konden de Joodse leiders Hem arresteren, omdat Hij de wet van Mozes overtrad. Als Hij er bij hen op zou aandringen haar wel te stenigen zouden ze dat aan de Romeinen doorgeven, die niet toelieten dat Joden hun eigen terechtstellingen uitvoeren.

Maar Jezus heeft deze aanvallen heel mooi afgeslagen. Hij sprak tot hun hart en zei "Wie zonder zonde is werpe de eerste steen." (Johannes 8:7). Door te zeggen dat alleen iemand die nooit zondigt de eerste steen mocht gooien, benadrukte Jezus het belang van barmhartigheid (genadig zijn en medelijden hebben) en vergeving.

Laat oordelen maar aan God over; Hij kan dit veel beter
Het is duidelijk dat niemand vond dat ze zonder zonde waren, want de leiders dropen allemaal af! Sta jij snel klaar met je oordeel als mensen op hun zonden worden betrapt? Als je dat doet, dan doe je alsof je zelf nooit zondigt. Het oordelen is een taak van God. Geloof me als ik zeg dat Hij dit veel beter kan!

Keer je af van je fouten
Jezus veroordeelde de vrouw die van overspel beschuldigd werd niet, maar Hij negeerde of vergoelijkte haar zonde ook niet. Hij zei haar weg te gaan en geen slechte dingen meer te doen. Jezus is bereid om elke zonde in je leven te vergeven, maar je moet ze wel belijden en je ervan afkeren ofwel bekeren. En bekeren wil zeggen dat je je hart wilt veranderen. Met Gods hulp kunnen we de vergeving van Jezus aannemen en stoppen met het doen van slechte dingen.

God heeft met het vaststellen van het doel voor ons leven rekening gehouden met menselijke fouten en zelfs met zonde.

God is Liefde
God doet nooit iets per ongeluk en Hij maakt ook NOOIT fouten. Hij heeft een reden voor alles wat Hij maakt. Het motief van jouw schepping is de liefde die God voor ons heeft.
En om de weg vrij te maken en ervoor te zorgen dat we tot Hem kunnen naderen heeft Hij Jezus naar de wereld gestuurd.

Wij, zondaars, zouden zonder Jezus niet tot God kunnen naderen en een relatie met hem kunnen opbouwen en onderhouden. God is zo heilig dat Hij geen zonden in Zijn nabijheid kan verdragen. Om tot God te kunnen naderen moeten onze zonden verwijderd worden.

Door het sterven van Jezus aan het kruis op Golgotha heeft Hij met Zijn heilige bloed onze zonden weggewassen. In 1 Petrus 1: 17 lezen we "U bent niet vrijgekocht met iets wat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam: het bloed van Christus."

God verklaart ons onschuldig
Wanneer wij geloven dat Jezus Christus is gestorven om onze zonden weg te nemen, verklaart God ons onschuldig. Geloven betekent vertrouwen dat Hij onze zonden vergeeft, de relatie tussen God en ons herstelt en ons de kracht geeft om naar Zijn wil te leven. Wanneer een rechter een beklaagde vrijspreekt vervalt de aanklacht. Juridisch is het alsof er nooit een aanklacht heeft bestaan. Wanneer God onze zonden vergeeft wordt elke aanklacht gewist. In Zijn ogen is het alsof we nooit gezondigd hebben. Dat is de oplossing die God aanbiedt aan alle mensen, ongeacht je achtergrond en verleden.

Door Zijn kruisdood heb jij genade en vergeving ontvangen van de Vader. De lichamelijke en emotionele pijn die Jezus heeft moeten doorstaan is vreselijk, maar de geestelijk pijn die Hij heeft moeten doorstaan is vele malen erger en bijna niet voor te stellen. Op het moment dat Hij al onze zonden op zich heeft genomen aan het kruis, werd Hij door Zijn Vader verlaten. Want God kan geen zonden verdragen. Niet Hij maar wij hadden aan het kruis moeten gaan! Wat een ongelooflijke genade!

Wat heeft Jezus een liefde voor ons gehad! Dat Hij al die pijn heeft doorstaan voor ons.
Waardig is het Lam van God! Prijs de Heer.

Het is pure genade!
En dit is de enige manier van verlossing! Je komt echt niet in de hemel door goede dingen te doen. Hoeveel mensen zeggen wel niet: "Ik kom er wel. Ik doe toch goede dingen? Ik ben toch geen slecht mens?".

Maar goede werken redden je niet: "Door Zijn Genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen (Efeziers 2: 8-9).

Je redding heeft dus niets te maken met je prestaties, vaardigheden, intelligentie, diensten of daden, maar het is een geschenk van God.

Gratis geschenken
God geeft ons door Jezus vrijheid, vergeving, genade en liefde. Het zijn allemaal geschenken ofwel GRATIS cadeaus van God. Het enige wat je hoeft te doen is het aan te pakken en God ervoor te bedanken. Als je accepteert wat God voor jou heeft gedaan, dan zul je de échte betekenis hiervan gaan inzien. God komt in je hart wonen en pas dan zul je het echte leven gaan ervaren. Dan zal ook duidelijk worden wat het doel is van jouw bestaan.

Wat een geweldig nieuws! Je hoeft niet meer te gissen of te speculeren over de betekenis en het doel van je leven. God wil het rechtstreeks aan je openbaren. Vraag God ernaar! Hij laat je niet rondtasten in het duister. God is eerlijk en komt al Zijn beloftes na, bijvoorbeeld:

"Nader tot God en Hij zal tot u naderen (Jakobus 4:8)

En

"Bid en u zult ontvangen wat u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open ( Mattheüs 7:7-8).

Ja, maar is dit echt allemaal GRATIS?? Geen addertjes onder het gras??? Voor niets gaat toch de zon op? Dat klinkt gewoon te mooi om waar te zijn... en toch is het waar!

Voor mij en jou is het inderdaad gratis, maar het heeft heel veel gekost!
Het kostte God Zijn Zoon en Jezus betaalde ervoor met Zijn leven!! Prijs de Heer!!

Nodig Jezus uit in je hart
Je hoeft alleen maar te geloven dat God dit allemaal voor jou heeft gedaan. Je moet God vertrouwen en ac cepteren. Nodig Jezus uit in je hart en je zult gaan zien dat het doel van jouw leven past in een veel groter en eeuwig doel dat God heeft ontworpen.

Ik adviseer je daarom (en dit is GRATIS advies; ik wil er niet rijk van worden, zoals de schrijvers van zelfhulpboeken): Neem het geschenk aan!

Je zult er geen spijt van krijgen. Nou ja, misschien spijt dat je dit niet eerder hebt gedaan!!!

Ben jij er klaar voor?? Klik dan hier om over te stappen van de duisternis naar het eeuwige levenslicht!


Enter the light!